doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tatiana Pirníková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoká škola múzických umění v Bratislavě - Hudební a taneční fakulta
Obor řízení Hudební výchova
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 5. 2009
Datum ukončení řízení 1. 4. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Sny, projekty, dozrievanie... Hudobný workshop ako priestor pre integráciu. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2005. 170 s. ISBN 80-89188-07-9.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Rudolf Brejka, CSc. (UK v Bratislavě - Pedagogická fakulta)
prof. Belo Felix, Ph.D. (UMB - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 1. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. Michal Košut, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. PhDr. Miloslav Blahynka, Ph.D. (VŠMU v Bratislavě - Hudební a taneční fakulta)
prof. PhDr. Jana Sošková, CSc. (PU v Prešově - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (UP - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Vladimír Richter (MU - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 2. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info