prof. RNDr. David Honys, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. David Honys, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Obor řízení Genomika a proteomika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 13. 10. 2020
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 11. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc. (Středoevropský technologický institut MU)
Členové prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h.c. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
prof. Lucia Colombo (University of Milan)
prof. dr. Danny Geelen (Universiteit Gent)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info