doc. RNDr. David Honys, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. David Honys, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Obor řízení Genomika a proteomika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování hodnoticí komisí
Datum zahájení řízení 1. 10. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 11. 2020
Složení komise
Předseda prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc. (Středoevropský technologický institut MU)
Členové prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h.c. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
prof. Lucia Colombo (University of Milan)
prof. dr. Danny Geelen (Universiteit Gent)