Mag. Dr. Eva Born


kancelář: 547
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4716
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mag. Dr. Eva Born
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Podniková ekonomika a management
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 20. 9. 2019
Datum ukončení řízení 14. 9. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Towards organizational resilience: Development of skills for coping with the unexpected
Oponenti habilitační práce Univ.-Prof. Dr. Gerhard A. Wührer (Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Handel, Absatz und Marketing)
Dr. Tihamér Margitay (Eötvös Loránd University, ELTE Institute of Business Economics)
prof. Shulamith Kreitler (Tel-Aviv University, School of Psychological Sciences)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 1. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu)
doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra ekonomie a managementu)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 9. 2020