prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.


telefon: 543 182 821
e‑mail:
Projekty