prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

profesor – I. dermatovenerologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Dermatovenerologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 11. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Některé etiopatogenetické aspekty psoriázy
Oponenti habilitační práce prof.MUDr. Jiří Arenberger, DrSc. (UK-3. Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Radim Brdička, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 2. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Petr Arenberger, DrSc. (UK - 3. Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc. MUDr. Jiří Štork, CSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 4. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Dermatovenerologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 8. 6. 2010
Datum ukončení řízení 24. 6. 2011
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 11. 2010
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (3.lékařská fakulta UK Praha)
Členové prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. (1. lékařská fakulta UK Praha)
prof. MUDr. Karel pizinger, CSc. (Lékařská fakulta UK Plzeň)
prof. MUDr. Juraj péč, CSc. (Jeseniova lékařská fakulta UK Martin)
doc. MUDr. Jagienka Jautová, Ph.D. (Lékařská fakulta UPJŠ Košice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 11. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 22. 3. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info