prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

přednosta kliniky – I. dermatovenerologická klinika


telefon: 543 182 821
e‑mail:
Školitel

Obor: Dermatovenerologie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech