Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Mezinárodní právo veřejné
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 6. 8. 2004
Datum ukončení řízení 1. 11. 2005
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 4. 2005
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR)
Členové prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
doc. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 4. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 31. 5. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info