prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.


kancelář: 239
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7887
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Mezinárodní právo veřejné
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 6. 8. 2004
Datum ukončení řízení 1. 11. 2005
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 4. 2005
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR)
Členové prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
doc. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 4. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 31. 5. 2005