doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Buněčná a tkáňová toxikologie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/327
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4620
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Ekotoxikologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2017
Datum ukončení řízení 1. 7. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Gap junctional intercellular communication: In vitro assessment of hazardous and beneficial effects of chemicals
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. PharmDr. Mathieu Vinken, Ph.D. (Vrije Universiteit Brussel)
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (VFU Brno)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 2. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. (Ostravská Univerzita)
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., PhD. (UP Olomouc)
Prof. Robert Barouki (Université Paris Descartes)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info