doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D.


Kancelář: bud. A29/327
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4620
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Ekotoxikologie
Habilitační práce (veřejná část) Gap junctional intercellular communication: In vitro assessment of hazardous and beneficial effects of chemicals
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 4. 12. 2017
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. (Ostravská Univerzita)
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., PhD. (UP Olomouc)
Prof. Robert Barouki (Université Paris Descartes)
Oponenti prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. PharmDr. Mathieu Vinken, Ph.D. (Vrije Universiteit Brussel)
doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (VFU Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 2. 2018
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 25. 4. 2018
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 7. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info