prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Miloš Táborský, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Nemocnice Na Homolce, Praha
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 2. 2006
Datum ukončení řízení 30. 11. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Srdeční resynchronizační léčba: Využití zobrazovacích technik ke stratifikaci nemocných na respondery a non-respondery biventrikulární stimulace
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Michel Aschermann, DrSc. (VFN Praha)
doc.MUDr.Petr Heinc, Ph.D. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 5. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (VFN Praha)
prof.MUDr.Josef Kautzner, CSc. (IKEM Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 10. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info