prof. MUDr. Viktor Chrobok, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Viktor Chrobok, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Krajská nemocnice Pardubice, Univerzita Pardubice
Obor řízení Otorhinolaryngologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 3. 2007
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 4. 2007
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. (Nemocnice Pardubice)
prof. MUDr. Janka Jakubíková, Ph.D. (Lékařská fakulta UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info