doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D.

docent – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.35
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6896
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Osička, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 4. 2018
Datum ukončení řízení 1. 12. 2018
Habilitační práce (veřejná část) The Challenges of Achieving Energy Security through Cooperation: The Case of the Visegrad 4 Natural Gas Market Integration
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The chapters 3.3, 5.2, 6, 7.or their larger parts were already published by Elsevier (2018). The chapters 3.2 and 5.1 are considered for further publication.
Oponenti habilitační práce prof. Alexander Duleba, CSc. (Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešove)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
James Henderson, Ph.D. (Oxfordský institut pro energetickou bezpečnost)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 9. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Rektorát MU)
prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. (Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Metropolitní univerzita Praha)
prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, Ph.D. (Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 9. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info