RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 18. 12. 2003
Datum ukončení řízení 23. 6. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Genomika v toxikologii a medicíně
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. František Marec, CSc. (JčU České Budějovice)
prof. Ing. Josef Dvořák, CSc. (MZLU Brno)
prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info