doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.

Vedoucí pracoviště – Výzkumná skupina Lenky Zajíčkové


Kancelář: pav. 06/02026
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 8217
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Fyzika plazmatu
Habilitační práce (veřejná část) Plasma Processing and Characterization of Thin Films and Nanostructures
Datum zahájení 19. 12. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (VUT Brno)
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (PřF UJEP Ústí nad Labem)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (JčU České Budějovice)
Oponenti prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. (FAV ZČU Plzeň)
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. (ČVUT Praha)
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 5. 2009
Datum zasedání VR fakulty 27. 5. 2009
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 7. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info