prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita v Řezně, Filozofická fakulta
Obor řízení Český jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 10. 2004
Datum ukončení řízení 2. 5. 2006
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 6. 2005
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha)
prof. Dr. Klaus Trost (Universität Regensburg)
prof. dr. Eva Eckert (Connectitut College New London, CT USA)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 6. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 4. 10. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info