RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA


kancelář: bud. A35/2S111
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5699
e‑mail:
Životopis

Curriculum vitae

Osobní údaje
 • RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA, narozena v Boskovicích
Pracoviště
 • CEITEC -- Středoevropský technologický institut
  Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování
  Kamenice 753/5
  Brno 625 00
  * * *
  Fakulta informatiky
  Masarykova univerzita
  Botanická 68a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vědecko-výzkumná pracovnice
  cvičící
  FI: doktorandka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: RNDr, Fakulta informatiky
 • 2016: MBA, Central European Management Institut, Management zdravotnictví
 • 2014 - 2018: PhD v oboru Neurovědy, Lékařská fakulta, CEITEC
 • 2012 - : PhD v oboru Počítačové systémy a technologie, Fakulta informatiky
 • 2010 - 2012: Mgr. v oboru SSME, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
 • 2006 - 2009: BcA. v oboru Hudební manažerství, Hudební fakulta, Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • 2007 - 2008: stipendistka Socrates/Erasmus na University of Leeds ve Velké Británii, obor Arts Management
 • 2002 - 2006: DiS. v oboru Hra na harfu, Konzervatoř Brno
 • 2001 - 2002: plné stipendium na soukromé střední škole Wyoming Seminary - College Preparatory School, Pensylvania, USA
Přehled zaměstnání
 • červen 2015 - dosud: vědeckovýzkumná pracovnice, Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování, CEITEC MU
 • září 2013 - dosud: cvičící předmětu PV206 Communication and Soft Skills, Fakulta informatiky
 • září 2010- prosinec 2013:AV technička, CIT SUKB MU, Brno
 • 2010 - 2011: event manažerka
 • prosinec 2008 - 2010: harfenistka Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
 • 2008 - 2009: učitelka hry na harfu na ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno
 • 2008 - 2009: asistentka vedoucí zahraničního oddělení rektorátu JAMU v Brně
 • 2005 - 2009: učitelka hry na klavír a korepetice na ZUŠ Letovice
 • 2008: členka realizačního týmu na HF JAMU
 • 2006 - 2008: členka realizacního týmu v rámci Komorní opery na HF JAMU
Pedagogická činnost
 • Communication and Soft Skills
 • Psychologie v informatice
 • Vedení bakalářských prací
 • Vedení diplomových prací
  2017: Mgr. Pavol Katrenčík, Cena děkana za diplomovou práci
Členství v odborných skupinách a laboratořích
 • členka The New York Academy of Science
 • členka výzkumné skupiny Laboratoře multimodálního a funkčního zobrazování (MAFIL CEITEC)
 • členka laboratoře SITOLA členka Association for Computing Machinery (ACM, ACM-W)
 • členka odborné skupiny SIGACCESS (asistivní technologies)
 • členka Cognitive Science Society
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2017: Barrande fellowship - uděluje Ministerstva pro výzkum a vysoké školství Francouzské republiky; Université de Strasbourg; měsíční výzkumný pobyt
 • 2016: Stipendium ERASMUS+ (Universität Wien)
 • 2014: stipendistka AKTION programu rakouské vlády, výzkumná stáž na Universität Wien, Fakultät für Informatik (říjen–listopad), účast na evropském programu LITERACY-EU
 • 1. 10. 2014 – 31. 10. 2014: University of Vienna, Wien, AKTION, AUT
  • The aim of the research project is to analyze ways in which the visual appearance of text can be adapted in order to increase its readability for dyslexics. Based on the analysis, a new method for (semi-) automatic detection and segmentation of problematic text fragments in a way to render text that can be read by dyslexic users will be proposed. A prototype will be designed and tested for its potential inclusion in the LITERACY EU-project in which the University of Vienna, Austria is a partner.
 • 21. 11. 2016 – 25. 11. 2016: University of Vienna, Wien, AUT
  • Cílem pobytu je stínování odborného akademického pracovníka a navazování kontaktů pro budoucí bližší spolupráci obou institucí, a to jak formou výukových pobytů, tak vědeckých projektů.
 • 1. 9. 2017 – 30. 9. 2017: University of Strasburg, Strasbourg, Ostatní, FRA
  • Pobyt je uskutečněn na základě stipendia francouzské vlády jako visiting internship. Cílem je studium symptomů dyslexie u frankofonní populace a následné vytvoření a uzpůsobení asistivní technologie identifikující individuální problémy frankofonních uživatelů včetně návrhu asistivní technologie, která by těmto uživatelům umožnila zohledňovat jejich specifické potřeby při čtení.
Univerzitní a mimouniverzitní aktivity
 • 2012 – 2018: členka Disciplinární komise FI MU
 • členka Leeds University Alumni
Řešené projekty
 • 04/2016 - 08/2016: DysHelper – nástroj pro testování přístupnosti webu a jeho automaticky personalizovaná úprava pro uživatele s dyslexií, Program děkana FI
 • 04/2016 - 12/2019: Studie funkční konektivity mozku na podkladě hudebních stimulů se zaměřením na profesionální umělce a pasivní posluchače, CEITEC
Ocenění a stipendia

 • OCENĚNÍ
 • Zvláštní cena Wernera von Siemens za překonání překážek při studiu, 2017
 • Cena děkana za vynikající studijní výsledky, 2012 FI MU
 • Dean’s List, Wyoming Seminary College Preparatory School, ocenění za studijní výslekdy, 2000

 • VĚDA A VÝZKUM
 • 1. místo v mezinárodní soutěži Code for a Cause C4C při mezinárodní konferenci ICCHP 2016
 • Stipendium ACM-W na podporu účasti na vědeckých konferencích
 • 2. místo v poster session na mezinárodní konferenci CICLing 2016, Turecko
Vybrané publikace, konference
 • PAŘILOVÁ, Tereza a Bruno MIŽÍK. Is Font Type and General Recommendation Really Playing Role in Dyslexic Comfortable Reading? In Cognitive Science Society Meeting. 2019. URL info
 • PAŘILOVÁ, Tereza. Determining Dyslexic User Model Membership Using Fuzzy Approach. In Antonio J. Tallón-Ballesteros, Kaicheng Li. Fuzzy Systems and Data Mining IV. 309. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2018. s. 3-11, 9 s. ISBN 978-1-61499-926-3. doi:10.3233/978-1-61499-927-0-3. online version info
 • PAŘILOVÁ, Tereza. DysHelper – The Dyslexia Assistive Approach User Study. In Miesenberger, K.; Kouroupetroglou, G.. Computers Helping People with Special Needs:16th International Conference, ICCHP 2018. LNCS. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2018. s. 478-485, 8 s. ISBN 978-3-319-94276-6. doi:10.1007/978-3-319-94277-3_74. article info
 • PAŘILOVÁ, Tereza a Romana REMŠÍKOVÁ. DysHelper – The Dyslexia Assistive User Experience. In ACM. W4A 15th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility. New York: ACM New York, USA, 2018. s. 1-2, 2 s. ISBN 978-1-4503-5651-0. doi:10.1145/3192714.3196320. extended abstract info
 • PAŘILOVÁ, Tereza, Eva HLADKÁ a Pavel ŘÍHA. Fuzzy Model of Dyslexic Users Built with Linguistic Pattern Categories. In 18th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLing). 2017. URL info
 • PAŘILOVÁ, Tereza a Eva HLADKÁ. Application of fuzzy logic in dyslexia user modelling to design customizing assistive technology. In CogSci. 2017. conference abstract info
 • PAŘILOVÁ, Tereza, Eva HLADKÁ a Pavel ŘÍHA. Designing Fuzzy Apparatus to Model Dyslexic Individual Symptoms for Clinical Use. In Yong Liu, Liang Zhao, Guoyong Cai, Guoqing Xiao, Kenli Li, and Lipo Wang. 2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. s. 973-977, 5 s. ISBN 978-1-5386-2165-3. doi:10.1109/FSKD.2017.8393410. article abstract info
 • PAŘILOVÁ, Tereza, Eva HLADKÁ a Pavel ŘÍHA. Designing Fuzzy Apparatus to Model Dyslexic Individual Symptoms for Clinical Use. In The 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery. 2017. info
 • PAŘILOVÁ, Tereza, Eva HLADKÁ a Jaroslav BAYER. Defining Formal Letter Similarity for Purposes of Accessing Web Information by Users with Dyslexia and Other Reading Disorders. International Journal of Computer Theory and Engineering, 2016, roč. 8, č. 6, s. 16-19. ISSN 1793-8201. URL info
 • PAŘILOVÁ, Tereza, Filip MRVÁŇ, Bruno MIŽÍK a Eva HLADKÁ. Emerging Technology Enabling Dyslexia Users To Read and Perceive Written Text Correctly. In CICLing. 2016. http://www.cicling.org/2016/ info
 • PAŘILOVÁ, Tereza, Filip MRVÁŇ, Bruno MIŽÍK a Eva HLADKÁ. Emerging Technology Enabling Dyslexia Users To Read and Perceive Written Text Correctly. In Alexander Gelbukh. Research in Computer Science. 1. vyd. Mexiko: Instituto Politécnico Nacional, 2016. s. 163-173, 11 s. ISSN 1870-4069. URL https://www.semanticscholar.org/paper/Emerging-Technology-Enabling-Dyslexia-Users-To-Rea-Parilov%C3%A1-Mrv%C3%A1n/2af6066c848063baecff067846ba3ebb0c37e6dc info
 • PAŘILOVÁ, Tereza a Eva HLADKÁ. Using Supporting Visual Elements in Text for People with Dyslexia. In The Eleventh International Conference on Software Engineering Advances. 2016. URL info
 • PAŘILOVÁ, Tereza. Dyslexia Assistive Tool for Users Speaking Czech. In ACM-W Europe womENcourage 2016. 2016. http://womencourage.acm.org/acceptedPosters.cfm info
 • PAŘILOVÁ, Tereza, Eva HLADKÁ a Filip MRVÁŇ. What You Have Is Not What You See. In IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing. 2016. URL info
 • PAŘILOVÁ, Tereza. Graphical Modification of Text. An Approach To Dyslexic Users. In Fifth Workshop on Speech and Language Processing for Assistive Technologies. Stroudsburg (PA), USA: Association for Computational Linguistics, 2014. s. 9-12, 4 s. ISBN 978-1-941643-04-4. URL info
 • PAŘILOVÁ, Tereza. Making Text Content Accessible for Users with Dyslexia in Czech. In European Conference in the Applications of Enabling Technologies. 2014. info
 • PAŘILOVÁ, Tereza. Texts for Users with Dyslexia. 2014. info

16. 11. 2018