Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Ema Štěpařová   nar. 13. 5. 1980 v Moravské Třebové
Pracoviště
 • Katedra sociální pedagogiky
  Kabinet multikulturní výchovy
Funkce na pracovišti
 • asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: státní zkouška na Pedagogické fakultě v Brně v oboru občanská a rodinná výchova, obhajoba diplomové práce s názvem Současná situace některých romských rodin v ČR, titul Mgr.
 • 1998: statní maturitní zkouška (Gymnázium v Moravské Třebové)
Přehled zaměstnání
 • 2005 - 2009: KSOP - asistent
 • 2004 - 2005: KSOP - org. referent
 • 2002 - 2004: KSOP - admin. pracovník
 • 2002 - 2002: ZŠ Vranovská Brno - pedagog
Pedagogická činnost
 • přednášky, semináře, praxe
 • multikulturní výchova, ped. praxe, sociálně patologické jevy, sociální práce, soc. ped. komunikace, teorie a metodika výchovy, sexuální výchova exkurze do odborných zařízení
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitel grantového projektu (T 42/2004) s názvem Kurzy pedagogické přípravy romských asistentů (Pedagogická fakulta MU Brno)
 • Spoluřešitel grantového projektu (T 44/2004) s názvem Kabinet multikulturní výchovy (Pedagogická fakulta MU Brno)
 • Spoluřešitel grantového projektu (84/2003) s názvem Kurz pedagogického vzdělávání romských asistentů (Transformační a rozvojové programy - MŠMT)
 • Spoluřešitel grantového projektu (58/2002) s názvem Kurz pedagogického vzdělávání romských asistentů (Transformační a rozvojové programy - MŠMT)
Vybrané publikace
 • GULOVÁ, Lenka, Jiří NĚMEC a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků - Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. s. 127-142, 15 s. ISBN 978-80-7315-163-8. info

8. 2. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info