RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.


Kancelář: bud. A29/308
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3807
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta
  Výzkumné centrum RECETOX
  Masarykova univerzita
  Kamenice 126/3, 625 00 Brno, Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Samostatný odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: Mgr. obor Humanitní environmentalistika, FSS, MU, Brno, závěrečná práce "Environmentální verze etického naturalizmu a polemika s nimi"
 • 2007: Ph.D. obor Chemie životního prostředí, PřF, MU, Brno, závěrečná práce "Ecotoxicological aspects of humic substances"
 • 2006: RNDr. obor Ekotoxikologie, PřF, MU, Brno, závěrečná práce "Přímé účinky huminových látek na organizmy"
 • 2004: Mgr. obor Ekotoxikologie, PřF, MU, Brno, závěrečná práce "HPLC stanovení atrazinu, jeho degradačních produktů, a chlorfenolů ve formě fluoreskujících derivátů s PIBCl"
Přehled zaměstnání
 • Od 2008: Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika; Odborný asistent
 • Od 2005: Výzkumné centrum RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Samostatný odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • Od 2009: Bi7534 Environmentalistika pro přírodovědce
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2008 - 2010: Projekt Post-doc, GAČR "Interakce huminových látek s UV-VIS zářením a polutanty dioxinového typu", hlavní řešitel
 • 2005: Projekt FRVŠ, MŠMT "Neočekávané efekty huminových látek a jejich fototransformačních produktů", hlavní řešitel
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 29. 8. 2010 – 4. 9. 2010: Politechnika Poznanska, Poznań, POL
  • Týdenní školení v oblasti Analýza životního cyklu u prfo. Z. Klose.
 • 7. 8. 2011 – 13. 8. 2011: Humboldt University of Berlin, Berlin, DEU
  • Výzkumná stáž v oblasti molekulární biologie a ekotoxikologie u prof. Christiana EW Steinberga.
 • 1. 7. 2012 – 7. 7. 2012: Eawag, CHE
  • Studijní pobyt v oblasti fotochemie organických polutantnů u prof. S. Canonici.
Vybrané publikace
 • BITTNER, Michal, Klára HILSCHEROVÁ a Giesy JOHN. In vitro assessment of AhR-mediated activities of TCDD in mixture with humic substances. Chemosphere, Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2009, roč. 76, č. 11, s. 1505-1508. ISSN 0045-6535. URL info
 • STEINBERG, Christian, E. W., Thomas MEINELT, Maxim, A. TIMOFEYEV, Michal BITTNER a Ralph MENZEL. Humic Substances: Part 2: Interactions with Organisms. Environmental Science and Pollution Research, Springer, 2008, roč. 2, č. 15, s. 128-135. ISSN 0944-1344. URL info
 • JANOŠEK, Jaroslav, Michal BITTNER, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, J.P. GIESY a Ivan HOLOUBEK. AhR-mediated and antiestrogenic activity of humic substances. Chemosphere, Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2007, roč. 67, č. 6, s. 1096-1101. ISSN 0045-6535. info
 • BITTNER, Michal, Klára HILSCHEROVÁ a John, Paul GIESY. Changes of AhR-mediated activity of humic substances after irradiation. Environment International, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2007, roč. 33, č. 33, s. 812-816. ISSN 0160-4120. info
 • BITTNER, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Klára HILSCHEROVÁ, J. GIESY, Ivan HOLOUBEK a Luděk BLÁHA. Activation of Ah receptor by pure humic acids. Environmental Toxicology, USA, 2006, roč. 21, č. 1, s. 338-342. ISSN 1520-4081. info

26. 9. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info