prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Jan Pavel
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoká škola ekonomická v Praze
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 10. 2007
Datum ukončení řízení 1. 6. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Ekonomické aspekty veřejných zakázek
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Juraj Nemec, PhD. (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví)
Členové prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. (Univerzita obrany, Brno)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta, MU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 4. 2008