prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

profesor – Katedra regionální ekonomie


kancelář: 444
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8376
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 5. 4. 2004
Datum ukončení řízení 13. 2. 2006
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 2. 2006
Složení komise
Předseda prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Juraj Nemec, PhD. (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica)
prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. (Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava)
prof. Ing. Václav Bakule, DrSc. (Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 2. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 23. 11. 2010
Datum ukončení řízení 24. 5. 2011
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 2. 2011
Složení komise
Předseda prof. Ing. Milan Žák, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
doc. RNDr. Viliam Lauko, CSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (VŠE Praha - Národohospodářská fakulta)
prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. (VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2011
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 5. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 17. 2. 2016
Datum ukončení řízení 19. 6. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 4. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. RNDr. Pavol Korec, CSc. (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta; VŠEM)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (Vysoká škola ekonomická Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 5. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 11. 10. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info