doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.

Vedoucí katedry – Katedra regionální ekonomie a správy


Kancelář: 445
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 8376
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhajíci řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Ekonomicko-správní fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor jmenování Hospodářská politika
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 17.2.2016
Složení hodnotící komise
Předseda prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. RNDr. Pavol Korec, CSc. (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta; VŠEM)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (Vysoká škola ekonomická Praha)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 11.4.2016 10:00
Datum zasedání VR fakulty 16.5.2016
Datum zasedání VR MU 11.10.2016
Stav řízení vědecká rada MU souhlasí s návrhem, návrh predložen ministrovi
Datum ukončení

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Ekonomicko-správní fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta
Obor jmenování Veřejná ekonomie
Datum zahájení 5.4.2004
Složení hodnotící komise
Předseda prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Juraj Nemec, PhD. (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica)
prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. (Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava)
prof. Ing. Václav Bakule, DrSc. (Praha)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 13.2.2006 11:00
Datum zasedání VR fakulty 13.2.2006
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum ukončení 13.2.2006
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Ekonomicko-správní fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor jmenování Hospodářská politika
Datum zahájení 23.11.2010
Složení hodnotící komise
Předseda prof. Ing. Milan Žák, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
doc. RNDr. Viliam Lauko, CSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (VŠE Praha - Národohospodářská fakulta)
prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. (VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 16.2.2011 11:00
Datum zasedání VR fakulty 28.3.2011
Datum zasedání VR MU 24.5.2011
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou MU
Datum ukončení 24.5.2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info