doc. MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika plastické a estetické chirurgie


korespondenční adresa:
Berkova 1204/34-38, 612 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 9. 2022
Datum ukončení řízení 1. 7. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Funkční a estetická rekonstrukce zevního nosu
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. (Klinika plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce a 1.LF UK)
doc. MUDr. Aleš Nejedlý (Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV)
doc. MUDr. Jan Válka (NZZ Medica Aesthetica Brno)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Professor Lars-Peter Kamolz, MD, PhD, MSc (Oddělení plastické, estetické a rekonstrukční chirurgie, Chirurgická klinika Lékařské univerzity Graz, Graz, Rakousko)
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. (Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info