doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

docent – Farmakologický ústav


kancelář: bud. A16/104
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3971
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Farmakologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 12. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2020
Habilitační práce (veřejná část) The role of cytochrome P450 in drug safety and efficacy
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. (Ústav farmakologie LF UK)
prof. Wladyslawa Daniel, PhD (Maj Institute of Pharmacology)
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. (Farmaceutická fakulta UK Bratislava, SR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV)
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. Dr. Julia Carolin Stingl (- Federal Institute for Drugs and Medical Devices, University Bonn Medical School)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 5. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info