prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.


telefon: 532 23 3869
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 6. 2002
Datum ukončení řízení 10. 11. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 2. 2003
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Jan Dvořáček,DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
prof.MUDr.Jan Kliment, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Martin)
prof. MUDr. Ján Breza,DrSc (UK - Lékařská fakulta Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 2. 2003
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 20. 5. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info