doc. RNDr. Alena Španová, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Alena Španová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 10. 2002
Datum ukončení řízení 1. 7. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Analýza bakteriálních virů a buněk pomocí genetických a molekulárně diagnostických metod
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. (ÚEK AV ČR České Budějovice)
prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc. (Přírodovědecká fakulta UKo Bratislava, Slovensko)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 6. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Marta Tesařová, CSc. (MZLU Brno)
doc. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. (UKo Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 6. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info