prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 6. 2001
Datum ukončení řízení 1. 2. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Senzorické mechanismy v řízení volní a mimovolní motoriky
Oponenti habilitační práce prof.MUDr.Lubomír Lisý, CSc. (SPAM Bratialava)
prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Karel Urbánek,CSc. (UP - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Karel Urbánek, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
prof.MUDr.Peter Kukumberg,Ph.D. (UK - Lékařská fakulta Bratislava)
prof.MUDr.Zdeněk Ambler,CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 12. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info