prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Vedoucí katedry – Katedra obchodního práva


Kancelář: 246
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3168
E‑mail:
Školitel

Obor: Obchodní právo

školitel doktorských studentů
Tomáš Fiala absolvent 2001, téma: Distribuční smlouvy v soutěžním právu Evropských společenství a české soutěžní právo
Tomáš Grulich absolvent 2000, téma: Problémy soudní a mimosoudní realizace zástavního práva
Jana Kudrnová absolvent 2004, téma: Franchising (závislost ve franchisingovém vztahu)
Jan Kupčík téma: Přístup soutěžního práva k vícestranným platformám digitální ekonomiky
Robert Neruda absolvent 2008, téma: Vybrané právní problémy posuzování fúzí a akvizicí z hlediska soutěžního práva České republiky a Evropské unie
Dana Ondrejová absolvent 2007, téma: Národní šampióni a hospodářská soutěž
Monika Příkazská téma: Standardizace obchodních smluv a sektorové regulace
Vítězslav Šemora absolvent 2012, téma: Zákaz jednání ve vzájemné shodě v kontextu dalších skutkových podstat dohod narušujících hospodářskou soutěž
Josef Šilhán absolvent 2009, téma: Dominantní postavení a jeho zneužití cenovými praktikami
Jitka Železná absolvent 2000, téma: Rozbor znaků skutkové podstaty čl. 86 Smlouvy o zřízení Evropského společenství s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropského soudního dvora a Komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info