prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Ediční rada (vědecká redakce) Masarykova univerzita

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 17670
Interní informace Inet MU IS MU