Mgr. Tibor Botka, Ph.D.

odborný asistent – Oddělení genetiky a molekulární biologie


kancelář: bud. E25/214
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6362
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Tibor Botka, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Přírodovědecká fakulta
  Ústav experimentální biologie
  Laboratoř molekulární diagnostiky mikroorganismů
  Kamenice 5, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání
 • 2017: Ph.D. (PřF MU, Molekulární a buněčná biologie)
 • 2013: Mgr. (PřF MU, Molekulární biologie a genetika)
 • 2011: Bc. (PřF MU, Molekulární biologie a genetika)
Předchozí zaměstnání
 • 2013-2018 odborný pracovník (PřF MU, ÚEB)
Pedagogická činnost
 • Molekulární biologie virů
 • Praktikum z molekulární biologie virů
 • Praktikum z molekulární biologie
 • Laboratorní cvičení z molekulární biologie pro biochemiky
 • Specializační seminář Molekulární biologie a genetika
 • Laboratorní seminář Oddělení genetiky a molekulární biologie
 • Vedoucí, konzultant a oponent bakalářských a diplomovych prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • řešitel:
  Grant EMBO (EMBO9572): Interactions between therapeutic staphylococcal phages and their hosts in bacterial communities and consequences for phage-antibiotic synergy (PAS)
  Grant AZV MZ ČR (NU21J-05-00035): Synergy of lytic bacteriophages and antibiotics in the therapy of topical infections of Staphylococcus aureus
  Grant FRMU (MUNI/FR/1181/2018): Inovace metod v Praktiku z molekulární biologie virů
 • člen řešitelského týmu:
  Projekt Národní institut virologie a bakteriologie (LX22NPO5103)
  Grant Ga ČR (GA18-13064S): Analýza interakcí mezi polyvalentním terapeutickým fágem druhu Twort-like a jeho hostitelem Staphylococcus aureus
  Grant MZe ČR (QJ1510216): Fágová terapie infekcí vyvolaných Staphylococcus aureus v chovech hospodářských zvířat
 • podíl na řešení:
  Grant MZ ČR (NT12395-5): Molekulární průkaz a analýza invazivních kmenů small colony variants (SCV) a rezistentních kmenů S. aureus od pacientů s cystickou fibrózou
  Grant MŠMT (ED0006/01/01): Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně
  Grant Ga ČR (GBP206/12/G151): Centrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice
  Grant MŠMT ČR (ED1.1.00/02.0068): CEITEC - central european institute of technology
  Projekt CEB, MŠMT OPVK (CZ.1.07/2.3.00/20.0183): Centrum experimentální biomedicíny
Vědecko-výzkumný pobyt
 • 7/2022–8/2022 University of York (Ville Friman's lab)
Mimouniverzitní aktivity
 • člen American Society for Microbiology
 • člen Československé společnosti mikrobiologické
 • člen Genetické společnosti Gregora Mendela
 • člen The International Society for Viruses of Microorganisms
Vybrané publikace
 • FIŠAROVÁ, Lenka, Tibor BOTKA, Xin DU, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Pavol BÁRDY, Roman PANTŮČEK, Martin BENEŠÍK, Pavel ROUDNICKÝ, Volker WINSTEL, Jesper LARSEN, Ralf ROSENSTEIN, Andreas PESCHEL a Jiří DOŠKAŘ. Staphylococcus epidermidis Phages Transduce Antimicrobial Resistance Plasmids and Mobilize Chromosomal Islands. mSphere. Washington, DC, USA: American Society for Microbiology, 2021, roč. 6, č. 3, s. 1-19. ISSN 2379-5042. doi:10.1128/mSphere.00223-21. URL info
 • FIŠAROVÁ, Lenka, Roman PANTŮČEK, Tibor BOTKA a Jiří DOŠKAŘ. Variability of resistance plasmids in coagulase-negative staphylococci and their importance as a reservoir of antimicrobial resistance. Research in Microbiology. Amsterdam: Elsevier Science, 2019, roč. 170, č. 2, s. 105-111. ISSN 0923-2508. doi:10.1016/j.resmic.2018.11.004. Full Text info
 • BOTKA, Tibor, Roman PANTŮČEK, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Martin BENEŠÍK, Petr PETRÁŠ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Pavla HAVLÍČKOVÁ, Marian VARGA, Helena ŽEMLIČKOVÁ, Ivana KOLÁČKOVÁ, Martina FLORIANOVÁ, Vladislav JAKUBŮ, Renata KARPÍŠKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Lytic and genomic properties of spontaneous host-range Kayvirus mutants prove their suitability for upgrading phage therapeutics against staphylococci. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2019, roč. 9, č. 1, s. 5475-5486. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-019-41868-w. URL info
 • DOŠKAŘ, Jiří, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Martin BENEŠÍK, Tibor BOTKA, Marcela KLIMEŠOVÁ, Renáta KARPÍŠKOVÁ a Ivana KOLÁČKOVÁ. Příprava purifikovaného fága S. aureus pro použití ve veterinární praxi. 2018. Příprava purifikovaného fága Staphylococcus aureus pro použití ve veterinární praxi (STAF1) info
 • BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Karla SVOBODOVÁ, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Darina ČEJKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Two highly divergent lineages of exfoliative toxin B-encoding plasmids revealed in impetigo strains of Staphylococcus aureus. International Journal of Medical Microbiology. Jena: ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, 2017, roč. 307, č. 6, s. 291-296. ISSN 1438-4221. doi:10.1016/j.ijmm.2017.05.005. URL info
 • TKADLEC, Jan, Eva VAŘEKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Jiří DOŠKAŘ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Tibor BOTKA, Libor FILA a Oto MELTER. Characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from Czech cystic fibrosis patients: high rate of ribosomal mutation conferring resistance to MLSB antibiotics as a result of long-term and low-dose azithromycin treatment. Microbial Drug Resistance. New Rochelle, NY, USA: Mary Ann Liebert Inc., 2015, roč. 21, č. 4, s. 416-423. ISSN 1076-6294. doi:10.1089/mdr.2014.0276. URL info
 • BOTKA, Tibor, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Roman PANTŮČEK, Ivan RYCHLÍK, Zbyněk ZDRÁHAL, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Complete genome analysis of two new bacteriophages isolated from impetigo strains of Staphylococcus aureus. Virus Genes. Springer US, 2015, roč. 51, č. 1, s. 122-131. ISSN 0920-8569. doi:10.1007/s11262-015-1223-8. URL info
 • TKADLEC, Jan, Oto MELTER, Eva BUKÁČKOVÁ, Libor FILA, Roman PANTŮČEK, Adéla INDRÁKOVÁ, Tibor BOTKA a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Staphylococcus aureus in Czech cystic fibrosis patients – prospective study. Journal of Cystic Fibrosis. Netherlands: Elsevier BV, 2014, roč. 13, S2, s. S70, 1 s. ISSN 1569-1993. doi:10.1016/S1569-1993(14)60232-0. URL info

5. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info