prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Vedoucí ústavu – Ústav archeologie a muzeologie


Kancelář: bud. M/121
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1532
E‑mail:
Školitel

Obor: Archeologie

školitel doktorských studentů
Adéla Balcárková absolvent 2017, téma: Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí
Lenka Běhounková téma: Vývoj keramické produkce v oblasti horního Podyjí od raného po vrcholný středověk
Jarmila Bíšková téma: Malakozoologické doklady formačních procesů na archeologických lokalitách
Petr Dresler absolvent 2008, téma: Opevnění Pohanska u Břeclavi
Gabriela Dreslerová téma: Sociální a ekonomická stratifikace velkomoravského centra na základě archeozoologických analýz
Soňa Hendrychová téma: Raně středověký ženský šperk na Balkáně
Michal Hlavica téma: Značky na dnech velkomoravských keramických nádob jako nástroj poznání ekonomicko-politické komplexity Velké Moravy
Jan Kolář absolvent 2015, téma: Teritorialita a regionalizace v pozdním eneolitu na Moravě
Šárka Krupičková téma: Tzv. velkomoravské gombíky a jejich nositelé: význam tepaného plechového artefaktu ve funerálním kontextu
Petr Luňák téma: Raně středověké sekery z území bývalého Československa
Barbora Machová téma: Archeologie řeky
Mária Müllerová téma: Teória včasnostredovekých depotov z prostredia západných a južných Slovanov
Lucie Niesytová téma: Velkomoravská keramika z Břeclavi-Pohanska z Jižního předhradí
Vojtěch Nosek téma: Archeologická analýza s využitím 3D modelace: Nové metody klasifikace archeologických artefaktů
Pavla Pressová téma: Společenská úloha archeologie v letech 1945-1989
Renáta Přichystalová absolvent 2012, téma: Problematika pohřbívání na Jižním předhradí velkomoravského hradiska Břeclav-Pohansko
Marie Salvetová téma: Severovýchodní předhradí Pohanska u Břeclavi. Sídlištní struktury, vývoj a funkce.
Tomáš Tencer téma: Integrácia, interpretácia a validácia geofyzikálnych metód v kontexte archeologie
Michal Vágner téma: Sakrální stavby na území jižní Moravy z pohledu goefyziklální prospekce
Jiří Zubalík téma: Archeologická evidence bojů na Jižní Moravě na jaře 1945.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info