Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.


kancelář: bud. G/G106
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6765
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 8. 3. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 11. 2018
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. Dr. Andjelka Pejović (Univerzita Bělehrad)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info