doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.


Kancelář: bud. A15/219
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7312
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhajíci řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor jmenování Molekulární biologie a genetika
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 14. 9. 2016
Složení hodnotící komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (3.LF UK Praha)
prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D. (LF v Hradci Králové)
prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. (1.LF UK Praha)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 24. 2. 2017 11:00
Datum zasedání VR fakulty 29. 3. 2017
Datum zasedání VR MU 23. 5. 2017
Stav řízení vědecká rada MU souhlasí s návrhem, návrh predložen ministrovi
Datum ukončení

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Fyziologie živočichů
Habilitační práce (veřejná část) Molekulárně-biologické příčiny psychických poruch: alkoholizmus a hyperkinetická porucha
Datum zahájení 10. 12. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Eva Malá, CSc. (2. LF UK Praha)
prof. MVDr. Michal Novák DrSc. (SAV Bratislava)
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (LF UK Praha)
Oponenti prof. RNDr. Hana Kovářů, DrSc. (1. LF UK Praha)
doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc. (1. LF UK Praha)
prof. RNDr. Richard Petrásek, CSc. (IKEM Praha)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 6. 12. 2006 13:15
Datum zasedání VR fakulty 6. 12. 2006
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 3. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info