prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

profesor – Ústav biochemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C15/219
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7312
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 3. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Molekulárně-biologické příčiny psychických poruch: alkoholizmus a hyperkinetická porucha
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Hana Kovářů, DrSc. (1. LF UK Praha)
doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc. (1. LF UK Praha)
prof. RNDr. Richard Petrásek, CSc. (IKEM Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 12. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Eva Malá, CSc. (2. LF UK Praha)
prof. MVDr. Michal Novák DrSc. (SAV Bratislava)
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 12. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 9. 2016
Datum ukončení řízení 13. 12. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 2. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (3.LF UK Praha)
prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D. (LF v Hradci Králové)
prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. (1.LF UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 3. 2017
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 5. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info