Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.


kancelář: 5.48
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8500
e‑mail:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
  Ústav pro otázky soudnictví - Právnická fakulta
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011 – 2016 Sociologie (doktorský študijný program), Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
  2009 – 2011 Mediální studia a žurnalistika (magisterský študijný program), Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
  1/2010 – 6/2010 študijný pobyt na School of Slavonic and East European Studies, University College of London
  2009 – 2010 Sociální politika a sociální práce (magisterský študijný program), Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
  2005 – 2009 Mediální studia a žurnalistika, Sociální politika a sociální práce (bakalársky študijný program), Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2017 – současnost: Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita
  2012 – současnost: Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
  2011 – současnost: Kancelář veřejného ochránce práv (pozice: socioložka)
Pedagogická činnost
 • Statistická analýza dat
  Kvantitativní metody výzkumu médií
  Úvod do metodologie vědy a výzkumu
  Úvod do mediálních a komunikačních studií
  Tvorba akademického textu
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017 - současnost: JUDI-ARCH – The Rise of Judicial Self-Government: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect - ERC Starting Grant
  2014 - 2016: Výzkum Čeští žurnalisté v komparativní perspektivě: analýza procesu profesionalizace, profesní socializace a profesní dráhy - Projekt GAČR
  2013: Výzkum Čeští a moravští studenti žurnalistiky v evropské perspektivě (Projekt specifického výzkumu, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU)
  2013: Výzkum Prezidentské volby ve vysílání ČRo 1: Analýza objektivity a vyváženosti vybraných pořadů odvysílaných ČRo 1 Radiožurnál (Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU)
  2012: Výzkum Proměny mediální reprezentace agendy EU v českých parlamentních volbách: místo pro euroskepsi, nebo eurooptimismus? (Projekt specifického výzkumu, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU)
  2010: Výzkum hodnocení první fáze protikrizového opatření MPSV ČR – projektu „Vzdělávejte se!“ (výzkum pro MPSV ČR)
  2009: Mezinárodní výzkum mediálního rámování voleb do Evropského parlamentu (Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU)
Vybrané publikace
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Michal TKACZYK. Strangers ante portas: The framing of refugees and migrants in the Czech quality press. European Journal of Communication, 2020. ISSN 0267-3231. doi:10.1177/0267323120928224. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. The Professional Identity of Czech Journalists in an International Perspective. International Communication Gazette, Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018, roč. 80, č. 5, s. 452-475. ISSN 1748-0485. doi:10.1177/1748048517745257. URL info
 • BLISA, Adam, Tereza PAPOUŠKOVÁ a Marína URBÁNIKOVÁ. Judicial Self-Government in Czechia: Europe’s Black Sheep? German Law Journal, Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1951-1976. ISSN 2071-8322. Open access článku info
 • PĚTVALSKÁ, Eva a Marína URBÁNIKOVÁ. Lidskoprávní šílenství: mediální reprezentace inkluzivního vzdělávání v denících Blesk, Aha! a MF DNES. Mediální studia, Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 12, č. 2, s. 73-97. ISSN 1801-9978. URL info
 • SPÁČ, Samuel, Katarína ŠIPULOVÁ a Marína URBÁNIKOVÁ. Capturing the Judiciary from Inside: The Story of Judicial Self-Governance in Slovakia. German Law Journal, Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1741-1768. ISSN 2071-8322. Open access časopisu info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Katarína ŠIPULOVÁ. Failed Expectations: Does the Establishment of Judicial Councils Enhance Confidence in Courts? German Law Journal, Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 2105-2136. ISSN 2071-8322. Open access časopisu info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína. Failed Expectations: Does the Establishment of Judicial Councils Enhance Confidence in Courts? In Annotation for Transparent Inquiry (ATI) Workshop, Syracuse University, New York. 2018. URL info
 • ŠAMÁNEK, Jiří, Eva NEHUDKOVÁ, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie OBROVSKÁ. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. Praha: C.H.Beck, 2017. 262 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-658-6. web nakladatele info
 • VOLEK, Jaromír a Marína URBÁNIKOVÁ. Čeští novináři v komparativní perspektivě. Praha: Academia, 2017. 386 s. Společnost, sv. 18. ISBN 978-80-200-2699-6. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Hubert SMEKAL. Právní věda a právní psaní : postačí vždy jako výzkumná metoda "číst, přemýšlet a psát"? Jurisprudence, Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017, roč. 26, č. 4, s. 37-41. ISSN 1802-3843. URL info
 • MORAVEC, Václav, Marína URBÁNIKOVÁ a Jaromír VOLEK. Žurnalisté ve stínu nedůvěry: K některým příčinám klesající důvěryhodnosti českých novinářů. In Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová. Megatrendy & médiá 2016. Kritika v médiách, kritika médií II. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. s. 82-122, 41 s. ISBN 978-80-8105-798-4. info
 • MORAVEC, Václav, Marína URBÁNIKOVÁ a Jaromír VOLEK. HOMOGENOUS, OR HETEROGENOUS? A COMPARATIVE ANALYSIS OF THREE CZECH JOURNALISTS GENERATIONS. Communication Today, 2015, roč. 6, č. 2, s. 33-49. ISSN 1338-130X. URL info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Journalism student culture in the Czech Republic, Poland, and Sweden: a comparison of selected dimensions. In Bogusława Dobek-Ostrowska Michał Głowacki. Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. 1. vyd. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxell: PETER LANG, 2015. s. 157-174, 18 s. Series: Studies in Communication and Politics - Volume 4. ISBN 978-3-631-65408-8. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Between Europeanization and De-Europeanization: A Comparative Content Analysis of the Pre-election Presentation of the EU Agenda in the Czech Quality Press. Communications: The European Journal of Communication Research, 2014, roč. 39, č. 4, s. 457-481. ISSN 0341-2059. doi:10.1515/commun-2014-0024. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Prezidentské volby ve vysílání ČRo 1 Analýza objektivity a vyváženosti vybraných pořadů odvysílaných ČRo 1 Radiožurnál mezi 15.12. 2012 a 26.1. 2013. Praha, Rada ČRo: Český rozhlas, Praha., 2013. 134 s. Analýzy médií. info

23. 6. 2020