prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.


Kancelář: pav. 06/03004
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7789
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Teoretická fyzika a astrofyzika
Habilitační práce (veřejná část) Tři problémy z kvantové optiky
Datum zahájení 21. 8. 2005
Složení habilitační komise
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta MU
Obor jmenování Teoretická fyzika a astrofyzika
Datum zahájení 23. 2. 2009
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (FSI VUT Brno)
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. (UP Olomouc- Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Petr Zemánek, Ph.D. (ÚPT AV ČR Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 4. 2009
Datum zasedání VR fakulty 29. 4. 2009
Datum zasedání VR MU 26. 5. 2009
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 18. 9. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info