prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

profesor – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03004
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7789
e‑mail: ,
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 8. 2005
Datum ukončení řízení 1. 5. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Tři problémy z kvantové optiky
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta MU
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 23. 2. 2009
Datum ukončení řízení 18. 9. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 4. 2009
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (FSI VUT Brno)
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. (UP Olomouc- Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Petr Zemánek, Ph.D. (ÚPT AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 4. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 5. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info