MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Proděkan pro legislativu a specializační vzdělávání Lékařské fakulty


Telefon: 543 185 839
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., narozen 1973 v Brně
Pracoviště
 • Ústav soudního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně
  Tvrdého 2a
  662 99 Brno
Funkce na pracovišti
 • zástupce přednosty pro výuku
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: MUDr. - LF MU, všeobecné lékařství
 • 2001: Atestace I. stupně z patologické anatomie
 • 2004: Nástavbová atestace ze soudního lékařství
 • 2009: Ph.D. - LF MU, soudní lékařství
 • 2012: Bc. - PrF MU, Teorie a praxe přípravného řízení trestního
 • 2015: Mgr. - PrF MU, Právo a právní věda
Přehled zaměstnání
 • 1999 - dosud: Ústav soudního lékařství LF MU
 • 1998 - dosud: Ústav soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně
Pedagogická činnost
 • Lékařská fakulta MU
 • Právnická fakulta MU
 • Justiční akademie
 • Vyšší policejní škola MV
 • a další
Vědeckovýzkumná činnost
 • Znalectví ve zdravotnictví
 • Medicínské právo
 • Právní regulace provádění pitev
 • Zobrazovací metody v soudním lékařství
 • Forenzní alkohologie
 • Dopravní úrazy
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 8. 4. 2016 – 16. 4. 2016: Uludag University, Bursa, Erasmus+, TUR
Univerzitní aktivity
 • 04/2014 - Akademický senát LF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • Předseda akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor soudní lékařství
 • Člen oborové komise Ministerstva zdravotnictví pro obor soudní lékařství
 • Znalec pro obor zdravotnictví, odvětví soudní lékařství
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2016: Vyžádaná přednáška Udulag university, Bursa, Turecko
 • Člen výboru Společnosti soudní lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
 • Člen výkonné redakční rady časopisu Soudní lékařství
Vybrané publikace
 • URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA, Tomáš VOJTÍŠEK a Jan KRAJSA. Using drone-mounted cameras for on-site body documentation: 3D mapping and active survey. Forensic Science International, CLARE,Ireland: Elsevier, 2017, roč. 281, December, s. 52-62. ISSN 0379-0738. doi:10.1016/j.forsciint.2017.10.027. info
 • VOJTÍŠEK, Tomáš, Štěpánka KUČEROVÁ, Petr KYZLINK a Miloš SOKOL. Správný postup při indikaci a provádění pitev v České republice. Časopis lékařů českých, Praha: MeDitorial, s.r.o., 2016, roč. 155, č. 7, s. 377-382. ISSN 0008-7335. info
 • KUČEROVÁ, Štěpánka, Tomáš VOJTÍŠEK a Petr HEJNA. Nietypowa rana kłuta wskazująca na samobójstwo rytualne. Archiwum Medycyny Sadowej i Kryminologii, Łódź: Polskie Towarzystwo Medycyny Sadowej i Kryminologii, 2016, roč. 66, č. 2, s. 125-132. ISSN 0324-8267. doi:10.5114/amsik.2016.63865. info
 • ĎATKO, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK a Petr HEJNA. A fatal lion attack. Humana Press: Totowa, 2015. 3 s. ISSN 1547-769X. doi:10.1007/s12024-014-9627-7. info
 • VOJTÍŠEK, Tomáš. Kritéria pro jmenování znalců pro obor zdravotnictví odvětví soudní lékařství. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 51, č. 1, s. 9-12. ISSN 1210-7875. info
 • VOJTÍŠEK, Tomáš. Dopad nového občanského zákoníku na provádění pitev v ČR. In Kyselovská T., Kadlubiec V., Provazník J., Springinsfeldová N., Virdzeková A.. Cofola 2015 (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 303-330, 28 s. ISBN 978-80-210-7976-2. URL info
 • PRUDIL, Lukáš a Tomáš VOJTÍŠEK. 5th Conference of the European Association of Health Law. 2015. URL info
 • FEDAKAR, Recep, Bülent EREN, Murat Serdar GÜRSES, Ertuğrul GÖK a Tomáš VOJTÍŠEK. Death due to Behcet's disease? Malpractice? Romanian Journal of Legal Medicine, Bucharest: Romanian Legal Medicine Society, 2015, roč. 23, č. 4, s. 257-260. ISSN 1221-8618. doi:10.4323/rjlm.2015.257. info
 • EREN, Filiz, Murat GÜRSES, Numan URAL, Nursel TÜRKMEN INAIR a Tomáš VOJTÍŠEK. Güney marmara bölgesinde otopsisi yapilan karbonmonoksit zehirlenme olgulari. Adli Tıp Bülteni, Mersin: Mersin University School of Medicine, 2014, roč. 19, č. 2, s. 96-99. ISSN 1300-865X. URL info
 • ZEMAN, Martin, Milan SEPŠI, Tomáš VOJTÍŠEK a Martin ŠINDLER. Suddenly deceased young individuals autopsied at the Department of forensic medicine, Brno - analysis. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství, Praha: ČLS-JEP, 2012, roč. 57, č. 3, s. 44-47. ISSN 1210-7875. info
 • HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Lukáš PRUDIL, Roman HEINZ, František VOREL, Miroslav DVOŘÁK, Petr HEJNA a Michal BERAN. Medicína a trestní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 87 s. ISBN 978-80-210-5508-7. info

15. 9. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info