doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.


Kancelář: 2.49
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6219
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor habilitace Vývojová psychologie
Habilitační práce (veřejná část) Rozumově nadaní žáci s dyslexií: diagnostika, identifikace a významné psychologické souvislosti
Datum zahájení 15.12.2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. (Pedagogická fakulta UK v Praze)
prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (Filozofická fakulta UK v Praze)
Oponenti doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. (Pedagogická fakulta UK v Praze)
prof. PhDr. Ladislav Požár (Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta, Bratislava, SR)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 11.5.2010 10:30
Datum zasedání VR fakulty 24.5.2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.6.2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info