doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

docentka – Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny


kancelář: 2.49
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6219
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Vývojová psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2009
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Rozumově nadaní žáci s dyslexií: diagnostika, identifikace a významné psychologické souvislosti
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. (Pedagogická fakulta UK v Praze)
prof. PhDr. Ladislav Požár (Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta, Bratislava, SR)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 5. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. (Pedagogická fakulta UK v Praze)
prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (Filozofická fakulta UK v Praze)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info