doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.


Kancelář: 2.49
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6219
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor habilitace Vývojová psychologie
Habilitační práce (veřejná část) Rozumově nadaní žáci s dyslexií: diagnostika, identifikace a významné psychologické souvislosti
Datum zahájení 15. 12. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. (Pedagogická fakulta UK v Praze)
prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (Filozofická fakulta UK v Praze)
Oponenti doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. (Pedagogická fakulta UK v Praze)
prof. PhDr. Ladislav Požár (Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta, Bratislava, SR)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 5. 2010
Datum zasedání VR fakulty 24. 5. 2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info