doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
Obor řízení Pravěká archeologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 10. 2005
Datum ukončení řízení 31. 8. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Nástup eneolitu v českém Slezsku (hornoslezská lengyelská skupina a kultura nálevkovitých pohárů)
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (Archeologický ústav SAV Nitra)
prof. dr.hab. Pawel Valde-Nowak (Institut archeologii, Universytet Jagielloński, Krakow)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 6. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (Moravské zemské muzeum v Brně)
doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc. (SAV Nitra)
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (Slezská univerzita v Opravě - F-PřF)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 6. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info