prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta v Hradci Králové UK v Praze
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 1. 2008
Datum ukončení řízení 2. 3. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 5. 2008
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Cvachovec Karel, CSc., MBA (2. lékařská fakulta UK Praha)
prof. MUDr. Dominik Jan, CSc. (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Vaněk Tomáš, CSc. (3. lékařská fakulta UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2008
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 21. 10. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info