MUDr. Petr Šín, Ph.D., MBA

odborný asistent – Klinika popálenin a plastické chirurgie


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3069
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Šín, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 18. 8. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Mikrovaskulární rekonstrukce defektů v oblasti hlavy
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. (Klinika plastickej chirurgie, FNsP Ružinov, Bratislava)
doc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA (Klinika plastické chirurgie FNB a 1. LF UK)
prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. (IC Klinika Brno - Centrum pro chirurgii ruky a horní končetiny)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 3. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové Prof. Dr. med. Johannes C. Bruck (Plastická a estetická chirurgie Südharz Clinic Nordhausen)
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. (Klinika plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce a 1.LF UK)
doc. MUDr. Aleš Nejedlý (Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 5. 2024

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Šín, Ph.D., MBA
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 15. 12. 2020
Datum ukončení řízení 25. 3. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Mikrovaskulární rekonstrukce defektů v oblasti hlavy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info