prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Pedagogická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor habilitace Pedagogika
Habilitační práce (veřejná část) Sociální patologie jako paradigma sociální pedagogiky
Datum zahájení 8. 3. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof.PhDr.Václav Kováříček,CSc. (Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta)
Členové prof. Dr hab. Wladyslaw Dykcik (Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň, Polsko)
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Oponenti prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc. (UK Praha - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Milan Přadka, DrSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Štefan Pikálek, CSc. (KU Bratislava, Slovensko - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 12. 2001
Datum zasedání VR fakulty 11. 12. 2001
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 1. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Pedagogická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor jmenování Pedagogika
Datum zahájení 17. 5. 2005
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. dr hab. Adam Stankowski (Slezská univerzita Katowice (Polsko) - Pedagogický institut)
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Štefan Pikálek, CSc. (UK Bratislava (Slovensko) - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 11. 2005
Datum zasedání VR fakulty 1. 11. 2005
Datum zasedání VR MU 6. 12. 2005
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou MU
Datum ukončení 6. 12. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info