doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

vedoucí centra – Centrum výpočetní techniky


kancelář: B319
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Michal Brandejs, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 2. 2007
Datum ukončení řízení 9. 11. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Některé aspekty vývoje univerzitního informačního systému
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc. (Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany, Brno)
doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. (Ústav výpočetní techniky)
doc. Ing. Karel Richta, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 10. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (FEI VUT Brno)
doc. RNDr. František Ježek, CSc. (ZČU Plzeň)
Ing. Petr Koubský, CSc. (Vydavatelství Softwarové noviny)
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (FI MU)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 11. 2007