doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.

– Sekretariát


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedoagogická fakulta
Obor řízení Vývojová psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 22. 6. 1999
Datum ukončení řízení 10. 10. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Inteligence a školní výkon ve vývoji a vzájemných souvislostech
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 10. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. phDr. Jarmila Koluchová, CSc. (emer. prof. FF UP Olomouc)
doc. PhDr.Josef Konečný, CSc. (FF UP Olomouc)
PhDr. Daniel Heller, CSc. (FF UK Praha, PÚ AV ČR Praha)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 10. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info