Mgr. Jakub Těsnohlídek

Životopis

Životopis

Osobní údaje
 • Jméno: Mgr. Jakub Těsnohlídek
 • Místo narození: Havlíčkův Brod
 • E-mail: 217269@mail.muni.cz
Pracoviště
 • Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013-nyní: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, doktorské prezenční studium, obor archeologie
 • 2010-2013: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, obor archeologie, magisterský jednooborový
 • 2006-2010: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, obor archeologie, bakalářský jednooborový
 • 2002-2006: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec
Přehled zaměstnání
 • 2013 – 2016: Účast na projektu Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005), pozice - odborný pracovník
 • 2015: Inovace výuky konzervování a restaurování pro studenty archeologie (MUNI/FR/1641/2014), pozice - řešitel
 • 2016: Inovace předmětu Znalectví hmotné kultury středověku (MUNI/FR/1431/2015), pozice - člen realizačního týmu
Pedagogická činnost
 • Osvětové přednášky pro veřejnost na téma Detektory kovů a archeologie:
 • 8.4.2014 Ždár nad Sázavou
 • 3.4.2014 Staré město u Uherského Hradiště
 • 22.2.2014 Mezioborový workshop a setkání amatérských uživatelů detektorů kovů s archeology. Hrad Špilberk, Brno.
 • 22.11.2013 Přednáška pro studenty ÚAM FF MU, Brno
 • 20.4.2013 Vápenný Podol (okr. Chrudim)
 • 21.3.2013 Praha
 • 15.1.2013 Muzeum Vysočiny Jihlava
 • 21.11.2012 Přednáška pro studenty ÚAM FF MU, Brno
 • 13.3.2012 Přednáška pro veřejnost z cyklu Archeologie na dosah, na téma Detektory kovů a archeologie, jak pomoci a neublížit. Muzeum Boskovicka, Boskovice
 • 13.3.2012 Přednáška pro studenty gymnázia, na téma Detektory kovů a archeologie, jak pomoci a neublížit. Gymnázium Boskovice, Boskovice
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2014-2016: Systematický nedestruktivní výzkum bojiště 1. světové války na východním Slovensku v rámci projektu Zákopy.cz
 • 7.-8. 10. 2013: Absolvování odborného workshopu Užívané metody konzervace movitých archeologických nálezů z kovových a organických materiálů, Univerzita Palackého, Olomouc
 • 2009-2013: V rámci studia na ÚAM FF MU praxe na systematickém archeologickém výzkumu hradu Rokštejna a jeho zázemí (vedení výzkumu, terénní práce, dokumentace nálezových situací, práce s geodetickými přístroji, terénní prospekce, dokumentace, konzervace a rekonstrukce artefaktů)
 • Dokumentace a prospekce zaniklých středověkých vsí na Jihlavsku a Brtnicku Zpracovávání středověkých keramických souborů na Vysočině a tvorba deskripčních systémů
 • Experiment v archeologii – výroba kuchyňské, stolní a stavební keramiky vrcholného středověku a studium související problematiky
 • 2007-2013: V rámci studia na ÚAM FF MU absolvovány praxe na systematických archeologických výzkumech v Těšeticích u Znojma a Pohansku u Břeclavi (terénní práce, dokumentace nálezových situací, povrchové sběry, systematická detektorová prospekce, geofyzikální prospekce a vyhodnocení dat)
 • 2006-2010: Praxe na záchranných archeologických výzkumech společností Archaia Brno o.p.s., ÚAPP Brno, v.v.i. a Muzeum Vysočiny Jihlava
Vybrané publikace
 • TĚSNOHLÍDEK, Jakub. Vliv subjektivity badatele na formalizované zpracování keramiky. In Měřínský Zdeněk; Klápště Jan. Workshopy ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota 2015. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/ Pragensesque. Supplementum III. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 119-123. ISBN 978-80-210-8151-2. Digitální knihovna FF MU info
 • PETŘÍK, Jan, Jakub TĚSNOHLÍDEK, Richard BÍŠKO, Jiří ZUBALÍK, Michal HLAVICA, Martin VOJTAS, Jiří KADLEC, Libor PETR a Martin DROBŇÁK. Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na východním Slovensku, teoreticko-metodologický úvod. In Čtyři léta do pole kovaná I. 2014. info
 • BOČKOVÁ, Zdeňka, Kateřina DOLEŽALOVÁ, Šimon KOCHAN, Jana MAZÁČKOVÁ, Karel SLAVÍČEK a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 39, č. 1, s. 119-137. ISSN 0231-5823. Digitální knihovna FF MU info
 • TĚSNOHLÍDEK, Jakub. Keramika jako náhodný nález povrchové prospekce. Brno: Archeoweb.cz, 2014. URL info
 • TĚSNOHLÍDEK, Jakub a Miroslav POPELKA. Amatérské detektorování z pohledu archeologie. Zákopy.cz, 2014. URL info
 • TĚSNOHLÍDEK, Jakub a Miroslav POPELKA. Problematika detektorové prospekce a příklad možné spolupráce. In Archeologie a veřejnost 8/2014. 2014. URL info
 • TĚSNOHLÍDEK, Jakub. Keramický soubor z tzv. "Střepeniště" nalezený na hradě Ronovci u Dolní Krupé. Archeologické výzkumy na Vysočině. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, roč. 5, č. 1, s. 116-129. ISSN 1805-9074. Publikace Muzea Vysočiny Jihlava info
 • TĚSNOHLÍDEK, Jakub. Keramika z Ronovce. In Knápek, Aleš. Hrad Ronovec a Dolní Krupá. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod; Obec Dolní Krupá, 2013. s. 34-46. ISBN 978-80-87302-18-7. URL info

29. 4. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info