doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.


Kancelář: bud. A/2009
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4886
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Pedagogická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor habilitace Speciální pedagogika
Habilitační práce (veřejná část) Výskyt rizikového chování u studentů Masarykovy univerzity a možnosti jeho prevence
Datum zahájení 11. 11. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
Oponenti prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. (TUL - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)
prof. PhDr. Marta Horňáková, Ph.D. (KU v Bratislavě - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 1. 2012
Datum zasedání VR fakulty 17. 1. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 3. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info