doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.


Kancelář: bud. A/2009
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4886
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Pedagogická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor habilitace Speciální pedagogika
Habilitační práce (veřejná část) Výskyt rizikového chování u studentů Masarykovy univerzity a možnosti jeho prevence
Datum zahájení 11.11.2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
Oponenti prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. (TUL - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)
prof. PhDr. Marta Horňáková, Ph.D. (KU v Bratislavě - Pedagogická fakulta)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 10.1.2012 14:00
Datum zasedání VR fakulty 17.1.2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.3.2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info