prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sociálních studií
Obor jmenování Sociologie
Datum zahájení 8. 12. 2000
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Gerlinda Šmausová (UP - Olomouc)
prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (OU - Zdravotně sociální fakulta)
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. (UK - Fakulta sociálních věd)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 6. 2001
Datum zasedání VR fakulty 18. 6. 2001
Datum zasedání VR MU 30. 10. 2001
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 15. 5. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info