prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D.

přednosta kliniky – Interní kardiologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2161
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Kala, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 7. 10. 2014
Datum ukončení řízení 7. 10. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Současné možnosti léčby pacientů s akutním infarktem myokardu elevacemi ST úseku (STEM) Primární koronární intervence
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc. (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (Lékařská fakulta UP Olomouc)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc. (LF UK Hradec Králové)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Kala, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 10. 10. 2016
Datum ukončení řízení 23. 3. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Léčba pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST-úseku (STEMI): Primární koronární intervence
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA (CKTCH Brno)
prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc. (LF UK Hradec Králové)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 11. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, Praha)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (Kardiologická ambulance, Brno Lesná)
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (LF UK, FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D. (Kardiochirurgická klinika Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 3. 2017
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 4. 2022
Datum ukončení řízení 18. 5. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 7. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., FESC (Kardiologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha)
Prof. Jan Kovac (University of Leicester, UK)
prof. MUDr. Petr Neužil, Ph.D., FESC (Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce Praha)
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA (Lékařská fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 9. 2022
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info