prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

profesorka – Psychologický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.527
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4817
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Klinická psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 10. 2016
Datum ukončení řízení 1. 5. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Kognitivní dysfunkce u schizofrenní a depresivní poruchy
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (Ostravská univerzita)
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 5. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (Masarykova univerzita)
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 2. 2018
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 10. 2020
Datum ukončení řízení 7. 6. 2022
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 5. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Prof. Dr. med. Berthold Langguth (Univerzita Regensburg)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (Filozofická fakulta MU)
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 10. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 25. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info