Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Katedra podpory zdraví


kancelář: bud. E34/226
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3585
e‑mail:
Životopis

Životopis

Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.
 • Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova Univerzita, Fakulta spotovních studií, Katedra podpory zdraví
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997-2000: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Bakalářské studium oboru Specializace ve zdravotnictví – Léčebná rehabilitace a fyzioterapie ukončené Státními závěrečnými zkouškami (SZZ).
 • 1997-2001: Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Magisterské studium oboru Učitelství biologie a tělesné výchovy ukončené SZZ s diplomovou prací na téma: „Zjištění vztahu mezi odchylkami od správného držení těla a stavem svalového aparátu vybrané skupiny dětí staršího školního věku”.
 • 2001-2002: “Kent Adult Education Centre“, Velká Británie, Studium anglického jazyka (”English as a foreign language”) ukončené závěrečnou zkouškou “The Cambridge Advanced Exam of English”.
 • 2002-2004: Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Navazující magisterské studium oboru Specializace ve zdravotnictví – Léčebná rehabilitace a fyzioterapie ukončené SZZ s diplomovou prací na téma: “Variabilita srdeční frekvence u pacientů se sclerosis multiplex”.
 • 2003: “Universidade de Vigo, Escuela Universitaria de Fisioterapia”, Španělsko, Studium fyzioterapie vč. manipulačních technik kloubů osového skeletu (“Fisioterapia manipulativa articular”).
 • 2003: “Universidade de Vigo, Facultad de filologia y traduccion“, Španělsko, Studium španělštiny (“Español para extranjeros”) ukončené závěrečnou zkouškou “Examen final del curso de español para extranjeros - nivel avanzado“.
 • 2004-2010: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Postgraduální doktorské studium v oboru Hygiena a preventivní lékařství ukončené obhajobou dizertační práce na téma “Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním”.
Přehled zaměstnání
 • 2012-2014 a od 2017 dosud: Nestátní zdravotnické zařízení ambulance fyzioterapie, Brno; Fyzioterapeut / Provozovatel.
 • 2016 - 2017: Nestátní zdravotnické zařízení ambulance fyzioterapie - Fyzioterapie Jakub Veškrna, Brno; Fyzioterapeut.
 • 2014 - 2016: American Hospital Dubai, Dubai, Spoj. Arabské Emiráty; Ředitel Oddělení Rehabilitace / Fyzioterapeut.
 • 2013 - 2014: Czech Rehabilitation Centre, Riyadh, Saudská Arábie; Vedoucí zdravotnického personálu / Fyzioterapeut.
 • 2011 - 2013: Nestátní zdravotnické zařízení Chironax Invest, s.r.o., Brno; Fyzioterapeut.
 • 2010 - 2012: Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, Katedra podpory zdraví; Odborný asistent.
 • 2010 - 2011: Soukromá klinika LOGO, s.r.o.; Fyzioterapeut.
 • 2004 - 2010: Fakultní Nemocnice u sv. Anny, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, Brno; Fyzioterapeut / Zástupce vedoucího nelékařského zdravotnického personálu.
 • 2003 - 2010: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Katedra fyzioterapie; Odborný asistent.
Pedagogická činnost
 • 2003 - 2010: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Katedra fyzioterapie, Asistent - Výuka Metodiky tělesné výchovy, Metodologie rozvoje pohybových schopností, Aplikované biomechaniky, Antropomotoriky, Diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu aj.; 2007 - ... Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Výuka Aplikované biomechaniky, Respirační fyzioterapie, Funkční diagnostiky aj.; 2007 ”Northumbrian University, Newcastle”, Anglie, Projekt inovace pregraduální výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity; 2008 ”Universidade de Vigo, Escuela universitaria de fisioterapia”, Španělsko, Výuka Diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu; 2009 ”Tohoku University, Sendai”, Japonsko, Meziuniverzitní výzkumná kooperace; 2010 - ... Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, Katedra podpory zdraví, Odborný asistent; 2010 Účast v Atestační komise MZ ČR do pro obor Fyzioterapie ve vnitřním lékařství, 2010 Lektor kurzu akreditovaného MZ ČR Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2004-2010 Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Postgraduální doktorské studium v oboru Hygiena a preventivní lékařství ukončené obhajobou dizertační práce na téma “Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním”.
 • 2002-2004 Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Navazující magisterské studium oboru Specializace ve zdravotnictví – Léčebná rehabilitace a fyzioterapie ukončené SZZ s diplomovou prací na téma: “Variabilita srdeční frekvence u pacientů se sclerosis multiplex”.
 • 1997-2001 Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Magisterské studium oboru Učitelství biologie a tělesné výchovy ukončené SZZ s diplomovou prací na téma: „Zjištění vztahu mezi odchylkami od správného držení těla a stavem svalového aparátu vybrané skupiny dětí staršího školního věku”.
Akademické stáže
 • 2009: Univerzitní výzkumná kooperace s Tohoku University, Sendai, Japonsko
 • 2007: Projekt inovace pregraduálních studijních programů Masarykovy Univ. na Univ. of Northumbria, New Castle, U.K.
 • 2006: University of Vigo, School of Physiotherapy, Spain; Vyzvané přednášky pro studenty fyzioterapie v oblasti diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému.
 • 2003: University of Vigo, School of Physiotherapy, Spain; Specializační studium manipulačních kloubních technik osových kloubů.
Univerzitní aktivity
 • Garant předmětu Diagnostika a terapie poruch pohybového systému, Klinická kineziologie.
Mimouniverzitní aktivity
 • 2009 - 2013: Asistent školitele v akreditovaných/certifikovaných kurzech MZ ČR: ”Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy (Manuální Terapie) pro fyzioterapeuty”.
 • Od r. 2008 resp. 2010: Člen Atestační Komise MZ ČR pro fyzioterapii; postgraduální výuka a atestační zkoušky v oboru Aplikovaná fyzioterapie / Fyzioterapie v interní medicíně.
Vybrané publikace
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Tomáš ULBRICH. Regenerace a výživa ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 252 s. ISBN 978-80-210-6253-5. info
 • DOBEŠ, Miroslav, Marie MICHKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Jiří VLČEK a Marek ČENTÍK. Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (manuální terapie) pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Horní Bludovice: Domiga, s.r.o., 2011. 76 s. ISBN 978-80-902222-4-3. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lenka BERÁNKOVÁ a Jana ŘEZANINOVÁ. Alternatives of non-pharmacological and non-invasive regulation of autonomic nervous system in sportsmen. In Sport and quality of life 2011, 8th international conference, Brno, Book of abstracts. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Cardiovascular parameters and baroreflex sensitivity in parkinson's disease. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 107-114, 14 s. ISSN 1211-3395. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Combination aerobic and resistant training in multiple sclerosis. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 98-106. ISSN 1211-3395. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Martina TARASOVÁ, Lukáš KATZER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Variabilita srdeční frekvence v chronické fázi po ischemické cévní mozkové příhodě. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650. info
 • ŘEZANINOVÁ, Jana, Lenka BERÁNKOVÁ a Petr POSPÍŠIL. Rehabilitace sportovců po zranění měkkých struktur kolenního kloubu. In Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca. 2010. ISSN 1210-5481. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Lenka DRLÍKOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Autonomní nervový systém u parkinsonovy choroby. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 163. ISSN 0010-8650. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, Jana URBANOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Baroreflexní sensitivita v různých stádiích klinického postižení parkinsonovou nemocí. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 17-18. ISBN 978-80-254-3884-8. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Baroreflexní senzitivita u roztroušené sklerózy mozkomíšní. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 65. ISBN 978-80-254-3884-8. info
 • DRLÍKOVÁ, Lenka, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Helena ZEMANOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Motorická dovednost po šestiměsíční fyzioterapii pacientů s dětskou mozkovou obrnou. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 12. info
 • POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 34. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Anna RAJDOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Snížení variability srdeční frekvence u pacientů s parkinsonovou chorobou. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 35-40. ISBN 978-80-7392-099-9. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. The effect of 8-week rehabilitation program in multiple sclerosis: combination of aerobic and resistant training. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 374-387, 13 s. ISBN 978-80-7013-501-3. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Baroreflex sensitivity in Parkinsons disease. In Noninvasive methods in cardiologyc 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 388-402. ISBN 978-80-7013-501-3. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Efekt 8-týdenního rehabilitačního programu u roztroušené sklerózy mozkomíšní: Kombinace aerobního a posilovacího tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 95-107. Optimální působení tělesné zátěže, XVI.ročník. ISBN 978-80-7435-004-7. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, J. URBANOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Regulace krevního tlaku u nemocných s Parkinsonovou chorobou. In Dny sportovní medicíny. 2009. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Vztah dysfunkce autonomního nervového systému ke klinickému hodnocení postižení u Parkinsonovy nemoci. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Michal DUFEK, Lenka DRLÍKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Parametry funkční zdatnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Michal DUFEK, Lenka DRLÍKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Transportní systém kyslíku a výkonnost u roztroušené mozkomíšní sklerózy. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Lenka DRLÍKOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Autonomní nervový systém v různých stádiích postižení Parkinsonovou nemocí. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN PARKINSON'S DISEASE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 288-297, 9 s. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8. info
 • DRLÍKOVÁ, Lenka, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Helena ZEMANOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s dětskou mozkovou obrnou. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 17. ISBN 978-80-7392-046-3. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Michal DUFEK, Lenka DRLÍKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Fyzioterapie u roztroušené sklerózy mozkomíšní. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 31. ISBN 978-80-7392-046-3. info
 • TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Lenka DRLÍKOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Akutní cévní mozkové příhody: současné postupy fyzioterapie. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 65. ISBN 978-80-7392-046-3. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Martina TARASOVÁ, Pavel VANK, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. PROGRESE AUTONOMNÍCH DYSFUNKCÍ V PRŮBĚHU PARKINSONOVY NEMOCI. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 98-105. 858. ISBN 978-80-7041-994-6. info
 • TARASOVÁ, Martina, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Bohumil FIŠER, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. ÚČINNOST FYZIOTERAPIE V AKUTNÍ FÁZI CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 115-122. 858. ISBN 978-80-7041-994-6. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. BAROREFLEX SENSITIVITY IN MULTIPLE SCLEROSIS. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 87-95. ISSN 1211-3395. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. AUTONOMIC DYSFUNCTION AND PROGRESSION OF PARKINSON'S DISEASE. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 95-103. ISSN 1211-3395. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízené dýchaní u nemocných s roztroušenou sklerózou. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007. s. 27-27. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny variability srdeční frekvence u pacientů s parkinsonovou nemocí vyvolané řízeným dýcháním. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007. s. 29-29. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7. info
 • DRLÍKOVÁ, Lenka, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Pavel VANK. Funkční hodnocení dětí s dětskou mozkovou obrnou. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007. s. 30-30. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Dufek M., Lenka DRLÍKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Fitness in Multiple Sclerosis. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 121-130, 5 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4. info
 • TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Index kvality života u pacientů po akutní atace cévní mozkové příhody. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 178-185. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9. info
 • ERAJHI, Ashref Ali, Farag Hassan ANBAIS, Pavel VANK, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Ivo HOFÍREK, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Pulse pressure and baroreflex sensitivity in patients with essential hypertension. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 116-119. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, M. DUFEK, Lenka DRLÍKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Tělesná zdatnost, únava a soběstačnost u roztroušené sklerózy mozkomíšní. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 152-158. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9. info
 • POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční bez obezity a s obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 159-165. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Marie ZMEŠKALOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Reakce základní hemodynamických parametrů na vodní imerzi u rehabilitujících pacientů s Parkinsonovou nemocí. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 166-170. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9. info
 • MOHSIN, Kaid Ali Hashim, Lenka DRLÍKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, H. ZEMANOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kvalita života dětí s dětskou mozkovou obrnou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 120-127. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9. info
 • AL-MAHMODI, Nabil Abdulah Ibrahim, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Lenka DRLÍKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektrická stimulace: vliv na kvalitu života a hemodynamické parametry u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 94-100. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9. info
 • TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Michal POHANKA, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Lenka DRLÍKOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Quality of life in patients after acute stroke. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 243-252. ISSN 1211-3395. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Michal DUFEK, Lenka DRLÍKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Petr DOBŠÁK. Functional impairment in multiple sclerosis. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 225-232. ISSN 1211-3395. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Marie ZMEŠKALOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Balneotherapy in patients with Parkinson's disease. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 233-238. ISSN 1211-3395. info
 • DRLÍKOVÁ, Lenka, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Leona DUNKLEROVÁ, H. ZEMANOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Children with cerebral palsy after 6-month physiotherapy. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 219-224. ISSN 1211-3395. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Ladislav SVOBODA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u nemocných Parkinsonovou chorobou trpících kardovaskulárním onemocněním. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt)., 2006. s. 33-33. ISBN 80-239-6582-4. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Leona MÍFKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Posilovací trénink v rehabilitaci pacientů se sclerosis multiplex. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt)., 2006. s. 34-34. ISBN 80-239-6582-4. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Leona MÍFKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u sclerosis multiplex. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 53-53. ISSN 010-8650. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Ladislav SVOBODA, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv řízené rehabilitace na vývoj tělesné zdatnosti a kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 129-134, 5 s. 1. ISBN 80-7041-104-X. info
 • DRLÍKOVÁ, Lenka, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI a Pavel VANK. FUNCTIONAL IMPAIRMENT IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 87-90. 1. ISBN 80-7013-444-5. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Veronika CHLUDILOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ladislav SVOBODA, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Autonomní funkce u pacientů se sclerosis multiplex. Variabilita srdeční frekvence. In XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 1. vyd. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 24-24. ISBN 80-239-4173-9. info
 • KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Veronika CHLUDILOVÁ, Jana OŠMEROVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Martina TARASOVÁ, Ladislav SVOBODA, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Vyšeření svalové síly extenzorů dolních končetin pacientů se sclerosis multiplex. In XII. sjezd Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 1. vyd. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 26-26. ISBN 80-239-4173-9. info
 • MÍFKOVÁ, Leona, Lucie KOŽANTOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Léčebná rehabilitace pacientů po artroplastice kolenního kloubu: vývoj izometrické síly M. Quadriceps femoris. In XII. sjezd Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). I. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 38-39. ISBN 80-239-4173-9. info
 • SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jana NEČASOVÁ, Martina TARASOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Miroslav SOUČEK. Regulace krevního tlaku u obézních pacientů bez diabetu a s diabetem 2. typu. In XXII. konference české společnosti pro hypertenzi. Český Krumlov: Galén, 2005. s. 57-57. ISBN 80-7262-362-1. info
 • SVOBODA, Ladislav, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Petr POSPÍŠIL a Lumír KONEČNÝ. Význam hodnocení parametrů funkční zdatnosti u pacientů se sclerosou multiplex. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 217-221. 1. ISBN 80-7041-666-1. info
 • PAZDÍREK, Jiří, Marcela NOVÁKOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Jitka SVOBODOVÁ, Martina TARASOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. FUNCTIONAL INDEPENDENCE MEASURE IN PATIENTS WITH STROKE. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 129-133. 1. ISBN 80-7013-000-0. info
 • SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Jana OŠMEROVÁ, Martina TARASOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Ladislav SVOBODA. CONTROL OF BLOOD PRESSURE IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND ESSENTIAL HYPERTENSION. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 134-137. 1. ISBN 80-7013-000-0. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK a Ladislav SVOBODA. HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 20-20. ISBN 80-86607-14-3. info

23. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info