PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Katedra psychologie


kancelář: bud. D/2039
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6688
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Iva Žaloudíková, narozena 31.8.1957
 • 2 dcery, nar. 1981, 1982.
Pracoviště
 • Katedra psychologie Pedagogická fakulta Masarykova universita Poříčí 31 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • zástupce vedoucího katedry pro studium učitelství 1. stupně ZŠ a MŠ
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Ph.D. obor pedagogika disertační práce PdF MU Brno
 • 2006: PhDr. obor pedagogika, rigorozní práce PdF MU Brno
 • 2004: Výcvik individuální psychologie ve škole (Erika Echle)
 • 2003: Výcvik v Integrované psychoterapii, (Knobloch, Hroncová)
 • 1999: PdF MU Brno, obor psychologie
 • 1980: Mgr. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor matematika - tělesná výchova
 • 1976: gymnázium
Přehled zaměstnání
 • 2002- dosud PdF MU Brno
 • 1980- 2002 Odbor školství Brno, učitelka ZŠ, SŠ
Pedagogická činnost
 • Pedagogická psychologie
 • Vývojová psychologie
 • Aplikační blok z psychologie
 • Sociální a pedagogická psychologie
 • Psychologie výchovy a vyučování
 • Psychologie ve školní praxi
Vědeckovýzkumná činnost
 • prevence rizikového chování ve škole
 • dětské prekoncepty
 • psychologie zdraví
 • 2016-2017 Liga proti rakovině Praha "Podpora zdravého životního stylu u dětí ZŠ a MŠ"
 • 2012-2015 Projekty Ligy proti rakovině Praha "rozšíření programu Normální je nekouřit do škol v ČR
 • 2005-2011 spoluřešitel Výzkumný záměr PdF MU „Škola a zdraví 21“, MŠMT ČR (MSM 0021622421) řešitel D1, „Normální je nekouřit“ – primární protidorgová a onkologická prevence ve škole.
 • 2007 ▪ řešitel projektu Národní program podpory zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR, PPZ 2007, č. 9729 s názvem „Primární prevence kouření a podpory zdraví pro žáky 2. třídy základní školy – Normální je nekouřit“
 • 2006 řešitel projektu Národní program podpory zdraví –Projekty podpory zdraví, MZ ČR, PPZ 2006, č. 9549 „Výchovně vzdělávací program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk Normální je nekouřit - ověření v kontrolované studii.
 • 2004-2009 řešitel projektu PdF a LF MU „Normální je nekouřit“ Ligy proti rakovině Praha
 • 2002-2004 spoluřešitel výzkumného záměru MŠMT „Učitelé a zdraví“ (MSM 144100001)
Akademické stáže
 • 2015 University of Ljubjana , Faculty of Education "Children ´s perception of health, illness, cancer." lecture
 • 2014 University of Primorska , Koper, "Primary prevention of risk behavior" lecture
 • 2008 - Maastricht, Holandsko, University of Maastricht, Department of Health Education and Health Promotion, 23.6-30.6.2008, seminář „Health Education and Health Promotion: Theory and Practice“.
 • 2004 - Montpellier, Francie, výchovně vzdělávací a informační centrum Epidaure se zaměřením na výchovu k onkologické prevenci dětí, mládeže i dospělých.
Universitní aktivity
 • Člen oborové rady: Primární pedagogika
Členství ve vědeckých společnostech a organizacích
 • ČAPV - Česká asociace pedagogického výzkumu
 • ČPdS - Česká pedagogická společnost
Vybrané publikace
 • SYSLOVÁ, Zora a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Využití kooperativních činností při vzdělávání dětí předškolního věku. Acta Humanica. Žilina: Žilinská univerzita, 2018, roč. 15, č. 2, s. 26-43. ISSN 1336-5126. URL info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Dětské pojetí smrti. 1. vydání. Brno: Munipress, 2016. 147 s. ISBN 978-80-210-8104-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8268-2016. URL info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. CHILDREN S CONCEPTIONS OF HEALTH AND ILLNESS (7-12 aged). In Erasmus, University of Ljubljana. 2015. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Preventive Educational School-based Programme for Primary School. In University of Primorska, Koper, Slovinsko. 2014. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Drahoslava HRUBÁ a Ibrahim SAMARA. Parental Education and Family Status - Association with Children´s Cigarette Smoking. Central European Journal of Public Health. Praha: National Institute of Public Health, 2012, roč. 20, č. 1, s. 38-44. ISSN 1210-7778. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. What limits the Effectiveness of School-based Anti-smoking Programmes? Centr Eur Public Health. Praha: National Institute of Public Health, 2012, roč. 20, č. 1, s. 18-23. ISSN 1210-7778. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Dissemination of the educational programme "Non smoking is a norm" into school practice. In Řehulka, Evžen (ed.). School and Health 21; Health education, Initiatives for Educational Areas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 123 -132. ISBN 978-80-210-5524-7. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Smoke-Free Homes: vision or necessity and future reality? In Evžen Řehulka. School and Health 21, 2011. 1st ed. Brno: Masaryk University with collaboration by MSD, 2011. s. 133 - 145. ISBN 978-80-210-5524-7. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Ten-years-old smokers differ from their no-smoking equals in age. In Evžen Řehulka. School and Health 21 : Health education, initiatives for educational areas. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 147-156. ISBN 978-80-210-5524-7. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Children´s conceptions of cancer and their change after an intervention. In Evropská konference Tabák nebo zdraví. 2011. info
 • HRUBÁ, Drahoslava, Iva ŽALOUDÍKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Similarities and differences between smoking and non-smoking ten-year-old children in primary schools. Central European Journal of Public Health. Praha: Státní zdravotní ústav, 2010, roč. 18, č. 1, s. 19 - 24. ISSN 1210-7778. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Primary cancer prevention at schools. In Řehulka, E. (ed.). School and Health 21. Health education: Contexts and Inspiration. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2010. s. 221 - 243. ISBN 978-80-210-5259-8. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Why to smoke? Why not to smoke? Major reasons for children s decisions on whether or not to smoke. Central European Journal of Public Health. Praha: Státní zdravotní ústav, 2010, roč. 18, č. 4, s. 202-208. ISSN 1210-7778. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Trends in smoking attitudes and behavior in school children aged 6-10 years: a prospective study Nonsmoking is a norm. In 14 th world conference Tobacco or health. 2009. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Results of the study on the program Non-smoking is a norm in the third class of elementary school. In School and Health 21, Topic issues in health education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 181-194. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Anti smoking primary preventive programmes in school curriculum. In Health Education and Quality of Life II. 1. vyd. České Budějovice: University of South Bohemia, 2009. s. 412-418. ISBN 978-80-7394-180-2. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Results of the pilot project of the program "Nonsmoking is the Norm" after two years. In 3nd conference School and Health 21. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 189- 201. Contemporary School Practice and Health Education. ISBN 978-80-7392-042-5. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Where do our children learn to smoke? Central European Journal of Public Health. 2008, roč. 16, č. 4, s. 171-174. ISSN 1210-7778. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. The influence of family on educational antismoking programmes efficacy. In School and Health 21, General issues in health education. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 197-202. ISBN 978-80-210-4929-1. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Non smoking is norm for 2 nd grade od primary school - stage II. In ŘEHULKA, Evžen. 2 nd conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 697-710. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Who teaches our children to smoke. In ECToH 07 4th European Conference Tobacco or Health 2007. Basel: Swiss Cancer League, 2007. s. 333. ISBN 978-3-89967-417-0. info

14. 2. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info