prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Přednosta kliniky – Neurochirurgická klinika


Telefon: 532 23 2884, 2190
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Chirurgie
Habilitační práce (veřejná část) Diagnostika a léčba poruch mozkové perfúze u pacientů po těžkém kraniocrebrálním poranění
Datum zahájení 24. 10. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (Fakultní Nemocnice Brno)
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (1. Lékařská fakulta UK Praha, ÚVN Praha)
doc.MJDUr. Miroslav Galanda, CSc. (Fakultní nemocnice Banská Bystrica)
Oponenti prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Miroslav Galanda, CSc. (Fakultní nemocnice Banská Bystrica)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 2. 2003
Datum zasedání VR fakulty 20. 3. 2003
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Chirurgie
Datum zahájení 18. 2. 2008
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (1. Lékařská fakulta UK Praha, ÚVN Praha)
prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc. (LF UK Bratislava)
doc.MUDr.Jan Pachl, CSc. (3. Lékařská fakulta UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 10. 2008
Datum zasedání VR fakulty 16. 10. 2008
Datum zasedání VR MU 9. 12. 2008
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 2. 3. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info