prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

přednosta kliniky – Neurochirurgická klinika


telefon: 532 23 2884, 2190
e‑mail:
Školitel

Obor: Chirurgie

školitel doktorských studentů
Martin Bombic téma: Kvantifikace průtoků intrakraniálního arteriálního řečiště v neurochirurgii
Kamil Ďuriš absolvent 2013, téma: Možnosti využití tkáňové oxymetrie u pacientů se subarachnoidálním krvácením z ruptury aneuryzmatu mozkové tepny
Jiří Fiedler absolvent 2011, téma: Postavení peroperačních ultrazvukových metod při revaskularizaci mozku extra-intrakraniálním bypassem
Tomáš Krčík absolvent 2016, téma: Intraoperační fluorescence s použitím kyseliny 5-aminolevulinové u pacientů s high grade gliomy mozku. Její vliv na radikalitu resekce gliomů v korelaci s histologickými a zobrazovacími metodami
Andrej Mrlian absolvent 2008, téma: Poruchy imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku - souvislost s rozvojem extrakraniálních komplikací
Ondřej Navrátil absolvent 2009, téma: Výsledky léčby pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním, jejich deficity a resocializace
Eduard Neuman absolvent 2008, téma: Použití mírné řízené hypotermie v resuscitační péči u pacientů s těžkým spontánním subarachnoidálním krvácením
Ivana Rošková téma: Studium mikroRNA jako biomarkeru u mozkových metastáz
Václav Vybíhal absolvent 2012, téma: Selekce pacientů k implantaci shuntu u normotenzního hydrocephalu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info