MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

přednosta kliniky – I. ortopedická klinika


telefon: 543 182 718
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 14. 5. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Periprotetická zlomenina distálního femuru