MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

přednosta kliniky – I. ortopedická klinika


telefon: 543 182 718
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 14. 5. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Periprotetická zlomenina distálního femuru
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD. (II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava)
doc. MUDr. Radek Veselý, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. (Ortopedické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 6. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD. (Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava)
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Jan Poul, CSc. (Orto Poul s.r.o, Dětská a dospělá ortopedie Brno)
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko Komise